Hlavní obsah

lidé, hovor. lidi

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (více jedinců) people(osoby) personsspousta lidía lot of people
  2. (lidské bytosti) humans, men(lidstvo) mankindAhoj/Čau lidi!Hi, everyone!, Hi, guys!cizí lidé neznámístrange people, strangers

Vyskytuje se v

citově: citově založený člověkemotional person

domov: lidé bez domovahomeless people

jeskynní: jeskynní člověkcaveman, cave dweller

lidé: spousta lidía lot of people

náměsíčný: náměsíčný člověksleepwalker, somnambulist, noctambulist

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

neznámý: neznámý člověk cizístranger

přenosný: přenosný na člověkatransmissible to humans

renesanční: renesanční člověkRenaissance man

svobodomyslný: svobodomyslný člověkfree-thinker, kdo nepodléhá dogmatům latitudinarian

výpomoc: (člověk na) výpomochelp(er), assistant

vývoj: biol. vývoj člověkahuman evolution

cizí: (naprosto) cizí člověk(perfect) stranger

desítka: desítky lidítens of people

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative., He's a man of great initiative.

méně: méně lidífewer people

milion: milióny lidímillions of people

pocházet: Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

pokrokový: pokrokový člověkprogressist

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

přístřeší: lidé bez přístřešíhomeless people

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

starší: starší člověkelderly person

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

stovka: stovky lidíhundreds of people

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

tento: tito lidéthese people

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

většina: většina lidímost people, the majority of people

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.Man evolved from apes.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

tuhnout: Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.That makes your blood run cold.

člověk: člověčeoslovení man, zvolání (oh) boy, údiv wow