Hlavní obsah

neznámý

Přídavné jméno

  • unknown(cizí) strange(osobě) unfamiliarmat. neznámá proměnnáunknown variablehrob Neznámého vojínaTomb of the Unknown Soldierneznámý člověk cizístranger

Vyskytuje se v

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

nechvalně: nechvalně známý čím, pro coinfamous, notorious for sth

známý: nejznámějšíbest known

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

světově: světově známýworld-famous

veličina: neznámá veličina i přen.unknown quantity

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

z, ze: strach z neznáméhofear of the unknown

známý: nechvalně známýnotorious, infamous

známý: známé prostředífamiliar environment

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

customer: notorious customerznámá firma o výtržníkovi ap.

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

known: known as ...známý jako ...

known: mat. known variableznámá proměnná

known: best knownnejznámější

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

popularly: popularly knownvšeobecně známý

reputation: have a reputation for/of sthbýt známý/pověstný čím

soldier: Unknown Soldierneznámý vojín

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.