Hlavní obsah

better [ˈbetə]

Přídavné jméno

  1. lepšíbe better offmít se lépe, být na tom lépecomp of good
  2. lépe se cítící po nemoci

Příslovce

  1. lépecomp of well
  2. than sth více než co o libosti ap.I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.better-knownznámější ze dvou
  3. vhodněji, lépe, výhodněji

Podstatné jméno

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

best: to nejlepšíthe best

bet: dobrý tip, dobrá volbagood bet

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

company: nemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnostibe in good company

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

far: zatím (je to) dobré o vývoji situace ap.so far so good

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

fortune: štěstí přízeň osudu(good) fortune

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: dobrý v čem v nějakém oborugood at sth

goods: to pravé, onothe goods

go with: sth hodit se k čemu barvy ap.go (well) with

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

gracious: proboha!, pro pána!good(ness) gracious!'

grief: Pane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěraGood grief

half: drahá polovička, manžel(ka)better half

heaven: Proboha!, Bože můj!(Good) heavens!

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

laugh: legrace, zábava, srandaa (good) laugh

luck: hodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vazgood luck, the best of luck

matched: hodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou(well) matched

mean: myslet to dobřemean well

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

mind: mít sto chutí udělat cohave a good mind, have half a mind to do sth

mixer: společenský člověk snadno navazuje známosti ap.(good) mixer

morrow: dobré jitro!good morrow

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

nothing: lepší než nicbetter than nothing

order: v dobrém stavu, v pořádkuin good order

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

represent: být (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.be (well) represented

riddance: to sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/cogood riddance

risk: důvěryhodný partner pro úvěr ap.a good risk

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

shape: být v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobřebe in good shape

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

sooner: čím dřív(e), tím lípthe sooner the better

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

suited: dobře se k sobě hodící párwell suited

supplied: with sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho(well) supplied

term: být zadobře, dobře vycházet s kýmbe on good terms with sb

time: i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)at the best of times

trim: být v dobré formě/kondici, být fitbe in (good) trim

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý(well) turned out

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth

very: zajisté, proveduVery good

way: být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemube well on the way to doing sth

wear: vydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat časuwear well

well: jakož i, stejně jakoas well as

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

wish: to sb přání (všeho nejlepšího), blahopřání komu(best) wishes

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fisted

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

co: čím více, tím lépethe more the better

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dobro: pro společné dobrofor the common good

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dařit se: Ať se daří!Good luck!

disponovaný: fyzicky dobře disponovanýphysically well-equipped

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

čich: mít čich na cohave a good nose for sth

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

airing: pořádně vyvětrat cogive sth a good airing

assortment: sortiment zbožíassortment of goods

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

bode: být dobrým znamenímbode well

bond: zboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrouekon. goods in bond

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

branded: značkové zbožíbranded goods

brown: černá technika televizory, rádia ap.brown goods

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

buy: výhodná/nevýhodná koupěgood/bad buy

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

card: přání brzkého uzdravení písemnéget-well card

charm: talisman pro štěstígood luck charm

comfortably: dobře zajištěný finančněcomfortably well-off

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

disposed: příznivě nakloněný komu/čemuwell/favourably disposed to sb/sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

drill: vrttech. drill well

environmentally: ekologicky nezávadné zbožíenvironmentally friendly goods

evening: Dobrý večer!Good evening!

exploratory: průzkumný vrttech. exploratory well

feed: dobře živenýwell fed

fit: sedět, pasovat, zapadat do sebebe a good fit

Friday: Velký pátekcírk. Good Friday

fucking: kurevsky dobrýfucking good

get: zlepšit se, zlepšovat se stav ap.get better