Hlavní obsah

versed [vɜːst]

Vyskytuje se v

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

verse: book of versesbírka básní

verš: lit. jambický/trochejský/daktylský veršiambic/trochaic/dactylic (verse)

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art