Hlavní obsah

well versed, well-versed

Vyskytuje se v

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem