Hlavní obsah

experienced [ɪkˈspɪərɪənst]

Vyskytuje se v

chastening: chastening experiencepoučná zkušenost vytrestání

exhilarating: exhilarating experiencevzrušující zážitek

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

professional: professional experienceprofesní/odborná praxe

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

few: It's an experience for the few.Je to zážitek pro pár vyvolených.

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

praxe: profesní/odborná praxeprofessional experience

uplatnit: uplatnit své zkušenostiuse one's experience

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zkušenost: získávat zkušenostigain experience

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

kůže: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth, experience sth personally

zažít: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth