Hlavní obsah

rewarding [rɪˈwɔːdɪŋ]

Vyskytuje se v

announce: announce a rewardvypsat odměnu

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

odměna: get sth as a reward for sthdostat co za odměnu za co

vypsat: offer/announce a reward for sthvypsat odměnu na co

reward: the rewardsof sth výnos, výhody, zisk z čeho