Hlavní obsah

reward [rɪˈwɔːd]

Podstatné jméno

  1. for sth odměna za co za služby ap.reward systemsystém odměňování
  2. the rewards of sth výnos, výhody, zisk z čeho

Sloveso

  1. sb with sth odměnit koho čím
  2. sth form. stát za co vynaložené úsilí ap.

Vyskytuje se v

announce: announce a rewardvypsat odměnu

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

vypsat: vypsat odměnu na cooffer/announce a reward for sth