Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný) free(nezávislý) independent(bez závazků) footloosebýt na volné nozework freelancenovinář na volné nozefreelance journalist
  2. (bez omezení) free, loose, unrestricted(mravy) laxvolný přístup k čemufree access to sthekon. volný trhfree marketfyz. volný pádfree falllit. volný překladloose translationlit. volný veršfree verse, vers libresport. volná jízda v krasobruslení ap.free skatingsport. přímý volný kop v kopanédirect free kick
  3. (čas) free, spareve (svém) volném časein one's spare/free time, (mimo pracovní dobu ap.) BrE in/AmE on one's own time
  4. (místo ap.) vacant, free, unoccupied(prázdný) empty(navíc) spareJe tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?volný pokojvacant room, vacancyvolná (pracovní) místajob vacancies, openingsvolné místo/sedadlovacant seat
  5. (neohraničený) open(cesta ap.) clear(bez překážky) unobstructedve volné příroděin the wildve volné krajiněin the open (countryside)volný výhledunobstructed/clear viewna volném mořiin the open sea
  6. (nepřipevněný) loose, free, untiedfyz. volný elektronfree electron
  7. (zadarmo) free (of charge), complimentaryvstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission freevolná vstupenkafree/complimentary ticket
  8. (oděv ap.) loose(volně střižený) loose-fitting(plandavý) baggy

Vyskytuje se v

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

lezení: sport. volné lezenífree climbing

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

pokoj: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

potápění: volné potápěnífree-diving

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

seskok: seskoky volným pádemskydiving

styl: volný stylfree style

trh: černý/volný trhblack/open market

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

noha: na volné noze pracujícífreelance

activity: trávení volného času, činnosti ve volném časeleisure time activities

climbing: volné lezenífree climbing

competition: volná/nekalá soutěžfree/unfair competition

complimentary: volná vstupenka, hovor. volňásek vstupenkacomplimentary ticket

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

drop: zkouška volným pádemdrop test

electron: volný elektronfree electron

fill: obsadit volné místofill a vacancy

free: ekonomika volného trhuekon. free economy

freedom: právo nosit zbraň, volné nošení zbraněfreedom to bear arms

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

immersion: volný ponorsport. free immersion

indirect: nepřímý volný kopsport. indirect free kick

jaw: volná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl příletopen-jaw ticket

job: volná pracovní místajob vacancies

kick: volný kopsport. free kick

laissez-faire: politika volného trhulaissez-faire policy

leisure: středisko volného časuleisure centre

loose: volná formacevoj. loose order

occupancy: ihned volný/k nastěhování, nastěhování možné ihned byt k pronájmu ap.(for) immediate occupancy

open: volný trhekon. open market

order: volná formacevoj. loose order

space: volné místo, mezera, vynechávka v textublank space

specimen: volný výtisk na ukázkuspecimen copy

storage: úložný prostor, výp. (volné) místo, prostor pro uložení dat ap.storage space

suit: oblek na volný časAmE slack suit

ticket: vstupenka zdarma, volná vstupenkafree ticket

trade: zóna volného obchodufree trade zone

transit: volný průjezdfree transit

translation: volný překladfree translation

unhurried: volným tempem, beze spěchuat an unhurried pace

vacancy: volné pokoje nápis na hoteluvacancies

vacant: volné místovacant seat

wear: neformální oblečení, oděv pro volný čascasual wear

wild: ve volné přírodě zvířatain the wild

zone: zóna volného obchoduekon. free trade zone

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

room: Máte volný pokoj?Do you have a vacant room?

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque

volný: být na volné nozework freelance