Hlavní obsah

blank cheque, AmE! blank check

Vyskytuje se v

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque