Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) armzlomit si rukubreak one's armrozpřáhnout rucespread (out) one's armsRuce vzhůru!Hands up!stoj na rukouhandstandna dosah rukywithin arm's reach
  2. (dlaň) hand, palmumýt si rucewash one's handspotřást si rukou s kýmshake hands with sbhádat komu z rukyread sb's palm
  3. (strana) hand, side

Vyskytuje se v

lomit: lomit rukamabědovat wring* one's hands

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

nehet: nehty na ruce/nozefingernails/toenails

pěst: zatnout ruku v pěstclench one's fist

podání: podání rukyhandshake

podat: podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb

pomocný: pomocná rukahelping hand

potřesení: potřesení rukouhandshake, handshaking

požádat: požádat o ruku kohomake a proposal, propose (marriage) to sb

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

při: při ruceat hand, handy, near to hand

rozhazovat: rozhazovat rukamaflail one's hands, gestikulovat gesticulate (wildly)

sevřít: sevřít (ruku v) pěstclench one's fist

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

stisk: stisk rukysqueeze of the hand, potřesení handshake

stisknout: stisknout komu rukupevně squeeze sb's hand

stoj: stoj na hlavě/rukouheadstand/handstand

svěřit se: svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

věštění: věštění z rukypalmistry, palm reading

věštit: věštit z ruky komuread sb's palm

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Put/Stick them up!

zadřít si: zadřít si třísku do rukyrun/get a splinter in one's hand

založit: založit rucefold one's arms

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

zvednout: přen. zvednout ruku proti komuraise one's hand against sb

drhnout: drhnout si ruce při mytíscrub one's hands

chytit: Chytil jsem ho za ruku.I took him by the hand.

kapsa: strčit si ruce do kapesstick one's hands into one's pockets

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

nastavit: nastavit rukuhold out one's hand

natáhnout: Natáhl ruku.He stretched out his hand.

natřít: natřít si ruce krémemput cream on one's hands

osušit: osušit si rucedry one's hands

podat: Podej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

políbit: políbit komu rukukiss sb's hand

potřást: potřást komu rukoushake sb's hand, shake hands with sb

pravý: pravá rukathe right hand

rozvázat: rozvázat komu ruceuntie sb's hands

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

spálit: Spálil jsem si ruku.I have burnt my hand.

strčit: strčit si ruce do kapesput one's hands in one's pockets

svázat: svázat komu rucetie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb down

šít: šít co na stroji/v rucesew sth on a sewing machine/by hand

špinavý: špinavé ruce/šaty/nádobídirty hands/clothes/dishes

tetovat: Dal se tetovat na ruce.He had his hand tattooed.

umýt: Nejdřív si umyj ruce.Wash your hands first.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

utřít: Utři si ruce do ručníku.Wipe your hands on the towel.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vzít: Vzala mě za ruku ...She took me by the hand.

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

zavázat: zavázat komu rucetie sb's hands

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.arm in a sling

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

zvednout: Zvedněte ruce.Put up your hands.

ženský: potřebovat ženskou ruku domácnostneed a woman's touch

dobrý: v dobrých rukouin good hands

druhý: z druhé ruky i informace ap.(obtained at) second-hand, z doslechu on the grapevine

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

kráčet: kráčet ruku v ruce s čímgo hand in hand with sth

levý: Má obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

špinit: špinit si ruce čímdirty one's hands with sth

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

vymknout se: vymknout se z rukou situace ap.get out of hand

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs