Hlavní obsah

huba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zvířete) mouth, chops(čumák) muzzle
  2. zhrub.(lidská) mouth, trapzhrub.BrE, vulg. gobzhrub.hl. AmE yap, bazoozhrub.slang. cake-holezhrub.(celý ksicht) kisserDrž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

Vyskytuje se v

zavřít: vulg. zavřít zobák/klapačku/hubushut up, shut one's trap

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

mazat: mazat komu med kolem hubybutter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sb

rozbít: vulg. rozbít komu hubusmash sb's face in, knock sb's block off

belt up: Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!Belt up!

breadline: žít na hranici chudoby, žít z ruky do hubybe on the breadline

mouth: sprosťák, huba nevymáchanáfoul mouth

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!