Hlavní obsah

mouth

Podstatné jméno

  1. ústahovor. pusa člověka, tlama zvířetemouth breathingmed. dýchání ústy, přen. funění pusou
  2. huba nevymáchanáfoul mouthsprosťák, huba nevymáchaná
  3. ústí, hrdlo, otvor nádoby ap.

Vyskytuje se v

froth: froth (at the mouth)zuřit, soptit

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

rinse: (mouth) rinseústní voda

roof: the roof of the mouthpatro (úst)

spoon: be born with a silver spoon in one's/the mouthpocházet ze zámožné a vlivné rodiny

word: by word of mouthústně šířit se ap.

agape: with one's mouth agapes ústy dokořán

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

-mouthed: big-mouthedvelkohubý

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

organ: mouth organfoukací harmonika

side: the sides of sb's mouthkoutky úst

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

fall: My mouth fell open.Spadla mi brada/čelist. údivem ap.

water: It made my mouth water.Sbíhaly se mi z toho sliny.

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

foukací: hud. foukací harmonikaharmonica, hl. BrE mouth organ

řeka: ústí řekyriver mouth, do moře též estuary

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústní: ústní vodamouthwash, mouth rinse

koutek: koutek ústcorner of the mouth

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

převalovat: převalovat co v ústech víno ap.roll sth around in one's mouth

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

slina: Sbíhají se mi z toho sliny.It makes my mouth water.

sucho: Mám sucho v ústech.My mouth is dry.

ústa: otevřít ústaopen one's mouth

vypláchnout: vypláchnout si ústarinse one's mouth out

zavřít: zavřít oči/ústaclose one's eyes/mouth

hledět: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

hrom: pouštět hromy blesky vypadat rozzlobeněhave a face like thunder, be foaming at the mouth

huba: žít z ruky do hubylive (from) hand to mouth

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

zmoklý: jako zmoklá slepicezdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned rat