Hlavní obsah

hledět

Nedokonavé sloveso

  1. (dívat se) na koho/co look(upřeně) gaze, stare at sb/sth(sledovat) watch sb/sth
  2. (brát v úvahu) na co take sth into account(být opatrný) be careful about sth(zajímat se) care about sthNehleďte na cenu.Spare no expense.nehledě na coregardless, irrespective of sth
  3. hledět (si) (dbát) na co, čeho mind, heed sthhledět (si) (věnovat pozornost) pay attention to sthhledět si svéhomind one's own business

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co regardless, irrespective of sth

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co

respecter: be a respecter of sthdůsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce