Hlavní obsah

ahead [əˈhed]

Vyskytuje se v

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

loom: loom (ahead)rýsovat se hrozba ap., hrozit krize ap., být na obzoru

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

schedule: ahead of schedulev předstihu, dřív než bylo plánováno

steam: full steam aheadplnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.

street: be streets ahead of sbbýt jasně lepší než kdo

time: ahead of times předstihem, dopředu, předem udělat ap.

time: be ahead of one's timepředběhnout (svou) dobu

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

dead: dead aheadpřímo před námi

draw: draw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

dělat: dělat pokrokymake progress/headway, postupovat advance, forge ahead

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

myslet: myslet dopředuthink ahead

náskok: mít náskok před kýmbe ahead of sb, před konkurencí be ahead of the game

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

předstih: v předstihu, s předstihemahead of time, předem in advance

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

postup: být na postupube advancing, be pushing ahead

před, přede: před sebou/námi na cestě ap.ahead

předbíhat: Trošku předbíháš. událostemYou're getting ahead of yourself.

předstih: mít předstih před kýmbe ahead of sb

přímo: přímo vpředforthright, straight-ahead

ráčit: Račte!prosím Go ahead!, až po Vás After you!

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

slovo: Máte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.

vyslat: vyslat koho napředsend sb ahead