Hlavní obsah

ahead [əˈhed]

Vyskytuje se v

ahead of: ležet před kým, čekat na koho událostlie ahead of sb

loom: rýsovat se hrozba ap., hrozit krize ap., být na obzoruloom (ahead)

pull: sb vzdalovat se komu soupeřipull ahead of/away from

schedule: v předstihu, dřív než bylo plánovánoahead of schedule

steam: plnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.full steam ahead

street: být jasně lepší než kdobe streets ahead of sb

time: s předstihem, dopředu, předem udělat ap.ahead of time

bound: vyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.bound ahead

dead: přímo před námidead ahead

draw: předstihnout koho v závodě ap.draw ahead of sb

straight: pořád rovně, přímo vpředstraight ahead

go ahead: Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.Go ahead!

dělat: dělat pokrokymake progress/headway, postupovat advance, forge ahead

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

myslet: myslet dopředuthink ahead

náskok: mít náskok před kýmbe ahead of sb, před konkurencí be ahead of the game

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

předstih: v předstihu, s předstihemahead of time, předem in advance

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

postup: být na postupube advancing, be pushing ahead

před, přede: před sebou/námi na cestě ap.ahead

předbíhat: Trošku předbíháš. událostemYou're getting ahead of yourself.

přímo: přímo vpředforthright, straight-ahead

ráčit: Račte!prosím Go ahead!, až po Vás After you!

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

slovo: Máte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.

vyslat: vyslat koho napředsend sb ahead

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead