Hlavní obsah

rovně

Vyskytuje se v

nerovný: nerovný zápasuneven match

rovný: rovným dílemequally

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rovnou: rovnou uprostředright in the middle

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

pravítko: rovný jako pravítkoas straight as a ramrod

away: right awayrovnou, hned udělat ap.

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

equal: be among one's equalsbýt mezi sobě rovnými

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu

opportunity: equal opportunitiesrovné šance získat práci ap.

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

slap bang: slap-bang in the middlerovnou uprostřed

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

terrain: rough terrainnerovný terén

straight: Keep straight on.Jděte pořád rovně.