Hlavní obsah

rovně

Příslovce

  1. (přímo) straight (ahead)/on(vzpřímeně) uprightSeď rovně!Sit upright!, (nehrb se) Don't slouch!Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...
  2. (v rovině) level(horizontálně) horizontally

Vyskytuje se v

nerovný: nerovný zápasuneven match

rovný: rovným dílemequally

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rovnou: rovnou uprostředright in the middle

pravítko: rovný jako pravítkoas straight as a ramrod

away: rovnou, hned udělat ap.right away

-backed: židle s rovným opěradlemstraight-backed chair

equal: umožnit rovné výchozí podmínky komuput sb on an equal footing

equality: v rovném postavení vůči komu, za rovných podmínek jako kdoon an equality with sb

opportunity: rovné šance získat práci ap.equal opportunities

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

slap bang: rovnou uprostředslap-bang in the middle

square: v pravém úhlu, přen. čestně, rovně, slang. patřící mezi zednářeon the square

straight: pořád rovně, přímo vpředstraight ahead

terrain: nerovný terénrough terrain

rovně: Seď rovně!Sit upright!, nehrb se Don't slouch!