Hlavní obsah

away [əˈweɪ]

Příslovce

  1. pryč pohybovat se ap.v češtině často u sloves předpona od-take sb awayodvést koho (pryč)walk awayodejít, odkráčetright awayrovnou, hned udělat ap.
  2. look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam
  3. daleko, vzdálený v čase směrem do budoucna
  4. o ubývání, slábnutí ap.melt awaytát, odtávat sníh
  5. neustále, pořád (dál), nepřetržitě dělatwork away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení
  6. opodál se držet ap.stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

Přídavné jméno

  • sport.(hraný) na soupeřově hřišti zápassport. away matchutkání na soupeřově půdě, hovor. utkání/zápas venkusport. away teamhosté, hostující tým

Vyskytuje se v

blow away: odprásknout, odpravit, odbouchnout koho zastřelitblow sb away

breath: vyrazit komu dech krása ap.take sb's breath away

chuck away: zahodit, vyhodit, rozházet co peníze, věc ap.chuck sth away

crumble: rozpadat se dům, vztah ap.crumble (away)

drive away: odehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.drive sb away

ebb: ubývat, klesat, opadat, odcházet energie ap.ebb (away)

fade: vytrácet se, mizet, ztrácet se před očima ap.fade (away)

far: zdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.far and away

fire away: Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.Fire away!

game: prozradit tajemstvígive the game away

get: nedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čímyou can't get away from sth

give away: prozradit koho/cogive sb/sth away

hack: sth, at sth sekat co, do čeho do dřeva ap., rozsekat, vysekat cohack (away)

have: rozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kýmhave it off/away with sb

hide away: schovat, skrýt cohide sth away

keep: vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehokeep off/away from/out of sth

keep away: from sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čehokeep sb away

lock away: (u)zamknout, zavřít, zavřít na zámek co kam uschovatlock sth away

melt: rozplynout se obavy ap.melt (away)

mile: být (hrozně) daleko, hovor., přen. být mimo/myšlenkami jinde/duchem nepřítomenbe miles away

nibble: okusovat, přen. užírat, uhlodávat co zmenšovat velikostnibble away at sth

pine: chřadnout, scházet trápením ap.pine (away)

pull: sb vzdalovat se komu soupeřipull ahead of/away from

right: okamžitě, hned, rovnou udělat něcoright away, right off

rip: vyrvat, vytrhnout z ruky, stěny ap.rip sth away

shoo: zahnat (máváním rukama) jako slepice ap.shoo sb (away)

shrink: ucuknout před kým/čím zděšením ap.shrink away from sb/sth

shut away: uzavřít se, uzamknout se kde před světem ap., nevycházetshut osf away

sign away: postoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentusign sth away

slave: for sb otročit, dřít jako mezek pro koho, over sth pachtit se s čímslave (away)

slink: (od)plížit se, (vy)krást se, vytratit seslink (off)/(away)

stash: sth hovor. ulít (si), zašít, ulívat si co kam schovatstash (away)

stay: from swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čehostay away

store: uskladnit, uložit si do zásoby, udělat si zásobu čehostore away

sweep away: by sth být zcela unesen/uchvácen emocemibe swept away

take away: from sb vzít, sebrat, odebrat komu cotake sth away

tear away: from sth odtrhnout, odloučit koho/co od čehotear sb/sth away

tidy away: uklidit, sklidit co nádobí ap.tidy sth away

toil: dřít se, lopotit se, mořit setoil (away)

turn away: odmítnout, nevpustit (dovnitř) kohoturn sb away

warn away: from sth varovat koho před čím aby to nečinil, odrazovat, zrazovat koho od čehowarn sb away

whisk: from swh smést prudce, odmést co odkudwhisk away/off

wither: chřadnout, scházet, uvadat slábnout, ochabovatwither (away)

bubble: pokračovat, přetrvávatbubble away

carry away: nechat se unést/strhnoutpřen. get/be carried away

coffee: káva s sebou k odnesení z prodejnytake-away coffee

creep: odplížit se, odkrást secreep away

dawdle: (pro)marnit, promrhat (čas), poflakovat sedawdle away sth

draw: odjíždět, vyjet vozidlo ap.draw away

entice: odlákat, odvábit, odlouditentice away

fly: uletět/odletětfly away/off

force: odehnat, zahnat, zapuditforce away

from: pryč z, jsoucí mimo coaway from

gamble: prohrát, prosázet co v hazardní hřegamble sth away

gnaw: hlodat, užírat, sžírat koho/co i mentálněgnaw away at sth

hair's breadth: být na spadnutí konflikt ap., být kousek od čehobe only a hair's breadth away from sth

inveigle: odloudit koho (od koho)inveigle sb away from sb

loaf: proflákat den ap.loaf away

lure: i přen. odlákat, odvést koho od čeho od povinností ap.lure sb away from sth

post: být převelenbe posted away

push: odstrčit, odsunout koho/co člověka, talíř ap.push sb/sth away

rub: odrhnout, odřít vrstvu ap.rub away

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

scamper: odpelášit, odhopsatscamper away/off

short: Je to nedaleko.It's only a short distance away.

sleep: prospat, zaspat cosleep away sth

speed: rychle odjet, odfrčetspeed off, speed away

take: s sebou jídlo v restauracito take away

take-away: káva s seboutake-away coffee

tow: odtažení, odtah vozidlatow-away

trickle: postupně (z)mizet, vytratit se, pomalinku vytécttrickle away

weather: zvětrat, rozpadnout se vlivem počasíweather away

well: dost dalekowell away

while away: krátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čímwhile away the time doing sth

worry: trápit se, mořit se, lopotit se s čímworry away at sth

blow: Vítr kouř odvál.The wind blew the smoke away.

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

scot-free: Vyvázl bez potrestání.He got away scot-free.

straggle: Hráči postupně odešli.The players straggled away.

domov: utéct z domovarun away from home

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

dům: utéct z domurun away from home

away: mimo co, daleko, stranou od koho/čehoaway from sb/sth

místo: na místěokamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scene

naházet: naházet do sebe cobolt down, celou porci polish off, tuck away

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

pohled: odvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sth

projít: komu projde cosb (can) get away with (doing) sth

prozradit: prozradit tajemstvígive the secret away, komu reveal a secret to sb

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

běžet: Běž pryč!Go away!

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

být: Není to daleko.It is not far away.

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

odvát: Vítr odvál kouř.The wind blew the smoke away.

odvést: Odveďte ho!Take him away!

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

pryč: Jdi pryč!Go away!

přibližovat se: Nepřibližuj se (ke mně)!Don't come near me!, Stay away from me!

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sebrat: On mi to sebral.He took it away from me.

dech: vyrazit dech komuudivit take sb's breath away, ránou wind sb

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

loket: ukázat komu zač je toho loketsort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's ear

načerno: jet načernododge the fare, skrytý na lodi ap. stow away

revize: ticket inspectionrevize jízdenek

zopakovat: zopakovat si slovíčkareview/revise vocabulary