Hlavní obsah

removed [rɪˈmuːvd]

Přídavné jméno

  1. far removed from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.
  2. (once) removed dítě mého bratrance/sestřenice nebo bratranec/sestřenice mých rodičůz druhého kolene bratranec ap.cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

Vyskytuje se v

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

steh: remove the stitchesvytáhnout stehy

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

oddělat: He removed the rear seats.Oddělal zadní sedadla.

odklidit: clear/remove (the) snowodklidit sníh

odstranit: remove stains/the bracketsodstranit skvrny/závorky

sesadit: dethrone sb, remove sb from the thronesesadit koho z trůnu

zbavit: remove stains from the tableclothzbavit ubrus skvrn

remove: remove sb from powerzbavit moci koho