Hlavní obsah

separated [ˈsepəˌreɪtɪd]

Vyskytuje se v

třídit: separate/sort the wastetřídit odpad

oddělený: separated by a commaoddělený čárkou ve větě

oddělit: separate sth by a commaoddělit co čárkou ve větě

rozejít se: Her parents separated.Její rodiče se rozešli.

zvláštní: separate entrancezvláštní vchod

pleva: to separate the wheat from the chaffoddělit zrno od plev

separate: separate (out)sth from sth rozlišit co od čeho dvě skutečnosti ap.