Hlavní obsah

remove [rɪˈmuːv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

odlakovat: remove nail polish (from one's nails)odlakovat (si) nehty

steh: remove the stitchesvytáhnout stehy

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

oddělat: He removed the rear seats.Oddělal zadní sedadla.

odklidit: clear/remove (the) snowodklidit sníh

odstranit: remove stains/the bracketsodstranit skvrny/závorky

sesadit: dethrone sb, remove sb from the thronesesadit koho z trůnu

zbavit: remove stains from the tableclothzbavit ubrus skvrn

remove: remove sb from powerzbavit moci koho