Hlavní obsah

remove [rɪˈmuːv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

removed: (once) removedz druhého kolene bratranec ap.

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

odlakovat: odlakovat (si) nehtyremove nail polish (from one's nails)

steh: vytáhnout stehyremove the stitches

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

oddělat: Oddělal zadní sedadla.He removed the rear seats.

odklidit: odklidit sníhclear/remove (the) snow

odstranit: odstranit skvrny/závorkyremove stains/the brackets

sesadit: sesadit koho z trůnudethrone sb, remove sb from the throne

zbavit: zbavit ubrus skvrnremove stains from the tablecloth

zbavit: zbavit funkce kohoremove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb