Hlavní obsah

deposit [dɪˈpɒzɪt]

Podstatné jméno

  1. záloha část ceny placená předemput down a deposit on sthsložit zálohu na corefundable depositvratná záloha, kauce
  2. ekon.vklad, vložená částka v bance ap.cash depositvklad v hotovosticertificate of depositvkladový certifikátdeposit slipvkladový lístek, potvrzení o vkladudirect depositpřímý vklad, bezhotovostní úhrada mzdy ap.
  3. geol.ložisko, naleziště, nános, usazeninacoal depositložisko uhlí

Vyskytuje se v

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

call: ekon. call depositvklad na požádání k okamžitému výběru

certificate: certificate of depositvkladový certifikát

deep: tech. deep-seated deposithlubinné ložisko

refundable: refundable depositvratná záloha, kauce

security: ekon. security depositkauce při nájmu bytu ap., záruční vklad makléři ap.

term: ekon. term deposittermínovaný vklad

undersea: undersea oil depositspodmořské zásoby ropy

depozitní: depozitní certifikátcertificate of deposit

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

počáteční: počáteční vkladinitial deposit, společníka do firmy initial contribution

složit: složit kauciza koho bail sb out, za co za byt ap. make a deposit on sth

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

vodní: vodní kámenscale, calcium deposits, BrE fur

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth