Hlavní obsah

bank [bæŋk]

Podstatné jméno

  1. banka peněžní instituce i budovaekon. bank overdraftpřečerpání účtuekon. bank account numberčíslo bankovního účtuekon. bank supervisionbankovní dohledekon. bank branch, řidč. branch bankbankovní pobočkaekon. bank chequebankovní šekekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)bank secrecy/privacybankovní tajemství dodržování
  2. bank při hře ap.break the bankrozbít bank ve hře

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

bank: navršit do náspubank (up)

bunk off: chodit za školu, ulejvat se ze školybunk off (from) school

burst: vystoupit z břehů řekaburst its banks

account: mít účet v bancehave an account with a bank

agent: bankovní zástupce jednatelekon. bank agent

bank account: zřídit/otevřít si bankovní účetekon. open a bank account

banked: navršený, nakupenýbanked up

banking: bankovní službyekon. banking facilities

bunk bed: patrová postel, patrové lůžkobunk beds

certify: certified chequebankou ověřený šek

charge: bankovní poplatkybank charges

co-operative: úvěrové družstvoekon. co-operative bank

electronic: elektronické bankovnictvíelectronic banking

holiday: státní svátek den volnaBrE bank holiday

lending: úvěrující bankalending bank

machine: bankomatbank machine

reserve: bankovní rezervabank reserve

robber: bankovní/vlakový lupičbank/train robber

robbery: bankovní/vlaková loupežbank/train robbery

south: jižní břeh část LondýnaSouth Bank

transfer: bankovním převodemby bank transfer

vole: norník rudýbank vole

rob: Vyloupili banku.They robbed a bank.

banka: blood bankkrevní banka

bankovní: bankovní kontobank account

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

kreditní: kreditní karta(credit) card, bank card

loupež: bankovní loupežbank robbery

lupič: bankovní lupičibank robbers

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

patrový: patrová postelbunk beds

poschoďový: poschoďová postelbunk beds

postel: patrová postelbunk bed(s)

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

sloj: horn. uhelná slojcoal seam, bank of coal

státní: státní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holiday

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

účet: výpis z účtubank statement

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

před, přede: I will wait outside the bank.Počkám před bankou.

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

vyloupit: Two banks were robbed.Byly vyloupeny dvě banky.

anglický: zmizet po anglickutake French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fade

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

za: chodit za školuskip school, bunk off (from) school