Hlavní obsah

banked [ˈbæŋkt]

Vyskytuje se v

bank: bank (up)navršit do náspu

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

account: have an account with a bankmít účet v bance

agent: ekon. bank agentbankovní zástupce jednatel

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

banked: banked upnavršený, nakupený

banking: ekon. banking facilitiesbankovní služby

charge: bank chargesbankovní poplatky

co-operative: ekon. co-operative bankúvěrové družstvo

electronic: electronic bankingelektronické bankovnictví

holiday: BrE bank holidaystátní svátek den volna

lending: lending bankúvěrující banka

machine: bank machinebankomat

reserve: bank reservebankovní rezerva

robber: bank/train robberbankovní/vlakový lupič

robbery: bank/train robberybankovní/vlaková loupež

south: South Bankjižní břeh část Londýna

transfer: by bank transferbankovním převodem

vole: bank volenorník rudý

rob: They robbed a bank.Vyloupili banku.

banka: blood bankkrevní banka

bankovní: bank accountbankovní konto

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

kreditní: (credit) card, bank cardkreditní karta

loupež: bank robberybankovní loupež

lupič: bank robbersbankovní lupiči

otevřít: open a bank accountotevřít si účet

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

sloj: coal seam, bank of coalhorn. uhelná sloj

státní: BrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holidaystátní svátek

stav: account/bank balancestav účtu/na účtě/konta

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

účet: bank statementvýpis z účtu

úrokový: interest rate, rate of interest, diskontní bank rateúroková sazba/míra

před, přede: I will wait outside the bank.Počkám před bankou.

tučný: have a fat bank accountmít tučné konto

vyloupit: Two banks were robbed.Byly vyloupeny dvě banky.