Hlavní obsah

burst [bɜːst]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

laughter: burst of laughtervýbuch smíchu

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

blister: burst a blister (with a needle)propíchnout si puchýř (jehlou)

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

vybuchnout: burst out laughing, erupt into laughtervybuchnout smíchy

vyprsknout: burst out laughingvyprsknout smíchy

salva: burst of laughtersalva smíchu

vzplanout: The car burst into flames.Auto prudce vzplanulo.

vztek: burst of anger, blow-upvýbuch vzteku

bublina: the bubble burstbublina splaskla aféra ap.

praskat: be bursting at the seams, be full to burstingpraskat ve švech místnost ap.

bubble: the bubble has burstbublina splaskla