Hlavní obsah

bursting [ˈbɜːstɪŋ]

Vyskytuje se v

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

burst: burst openrozletět se dveře ap., vystřelit, vyletět zátka

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

burst: burst apartrozletět se, rozskočit se vnitřním tlakem ap.

burst: burst out of sthvyřítit se, vyrazit odkud

burst: burst invpadnout/vrazit dovnitř do místnosti ap.

burst: burst in on sbnáhle vtrhnout a vyrušit koho

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

laughter: burst of laughtervýbuch smíchu

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

blister: burst a blister (with a needle)propíchnout si puchýř (jehlou)

pláč: propuknout v pláčburst into tears

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

vybuchnout: vybuchnout smíchyburst out laughing, erupt into laughter

vyprsknout: vyprsknout smíchyburst out laughing

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

salva: salva smíchuburst of laughter

vzplanout: Auto prudce vzplanulo.The car burst into flames.

vztek: výbuch vztekuburst of anger, blow-up

bublina: bublina splaskla aféra ap.the bubble burst

praskat: praskat ve švech místnost ap.be bursting at the seams, be full to bursting