Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) (the) whole (of), all (the), entirecelý denthe whole daypo celém světěworldwide, all around the worldcelé jméno úplnéfull name
  2. (neporušený) in one piece(nerozbitý) unbroken(nezraněný) unharmedmat. celé číslowhole number, integer
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) allexpr.(plný) fullcelou věčnostfor ages, for an eternity

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

pepř: pepř celý nemletýpeppercorn(s)

po: po celý co obdobíthroughout sth

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: na/po celém světěall around/over the world

svět: celý světthe whole world

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

necelý: za necelý rokin less than a year

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

utratit: Utratil jsem za to celé jmění.I spent a fortune on it.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.

život: na celý životfor life

být: To je celý on.That's just like him.