Hlavní obsah

veškerý, veškeren

Vyskytuje se v

movitost: práv. veškeré movitostiall chattels

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

odporovat: Odporovalo to veškeré logice.It defied all logic.

vložit: Vložil jsem do toho veškeré úsilí.I put all my effort into it.

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

bar: odstranit veškeré zábranylet down all the bars

reserve: veškerá práva vyhrazenaall rights reserved

every: Vynakládal veškeré úsilí.He was making every effort.

veškerý: veškerý žádnývůbec žádný no(ne) at all