Hlavní obsah

every [ˈevrɪ]

Vyskytuje se v

each: úplně každý, všichni do jednohoeach and every

every: kolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměruout of/in/for every

fibre: celou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.with every fibre of one's being

inch: každičký kousek čehoevery inch of sth

last: každý, každičký coevery last

now: občas, čas od času, tu a tamnow and then, (every) now and again

often: jednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalechevery so often

once: jednou za ..., každý(ch) ...once every ...

other: každý druhý den, měsíc ap.every other

silver lining: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

trick: zkusit všechno možné k dosažení cíletry every trick in the book

turn: každou chvíliat every turn

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

imaginable: všemožnýevery/all imaginable

respect: ve všech ohledechin every respect

second: každý druhý denevery second day

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

cranny: prohledat každou skulinu/každý koutsearch every nook and cranny

jack: úplně každý, kdokoli, naprosto všichnievery man jack

penny: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

co: den co denevery day, day in day out, day by day

den: každý denevery day

desátý: každý desátýevery tenth, v průměru one in ten

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

hodina: každou hodinuevery hour

když: vždycky, kdyžwhenever, every time when

ob: ob den/týdenevery other day/week

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

úplně: úplně každý kdo/coevery single, each and every sb/sth, všichni each and every one

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

hýřit: hýřit všemi barvamibe full of colours, be of every colour of the rainbow

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

zvážit: Každý den se zvážil.He weighed himself every day.

coul: být každým coulem čímbe every inch sth

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

bit: na chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.every bit as