Hlavní obsah

often [ˈɒfən or ˈɒftən]

Příslovce

Vyskytuje se v

once: once too oftenaž příliš často

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

často: quite oftendost(i) často

dost: quite oftendost často

jezdit: I often take a tram.Často jezdím tramvají.

often: more oftenčastěji