Hlavní obsah

frequently [ˈfriːkwəntlɪ]

Vyskytuje se v

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

často: most often, most frequently, ve většině případů in most casesnejčastěji

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.