Hlavní obsah

possible [ˈpɒsɪbəl]

Přídavné jméno

  1. možnýIt is possible that ...Je možné, že ...
  2. as ... as possible co nej- nejvyšší možnou měrouas soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

Vyskytuje se v

as: as ... as possibleco nej ...

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

make: make sth possibleumožnit co

many: as many as possibleco nejvíce, kolik jen jde čeho

soon: as soon as possibleco nejdříve

fast: as fast as possibleco nejrychleji

it: It's possible that ...Je možné, že ...

long: as long as possibleco nejdéle

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

would: Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?

co: as soon as possible, zkr. asapco nejdříve

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nejlepší: the best possible ...co nejlepší ...

nejpozději: as late as possibleco nejpozději

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

blízký: as close as possibleco nejbližší

copak: Is it possible at all?Copak je to vůbec možné?

jít: It isn't possible., It's impossible., It can't be done.To nejde. nelze

levný: as cheap as possibleco nejlevnější

možno: if possible, hovor. if posspokud možno

nejméně: as little as possibleco nejméně

possible: It is possible that ...Je možné, že ...