Hlavní obsah

possible [ˈpɒsɪbəl]

Přídavné jméno

  1. možnýIt is possible that ...Je možné, že ...
  2. as ... as possible co nej- nejvyšší možnou měrouas soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

Vyskytuje se v

as: as ... as possibleco nej ...

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

haste: with all (possible) hasteco nejrychleji

make: make sth possibleumožnit co

many: as many as possibleco nejvíce čeho

soon: as soon as possibleco nejdříve

fast: as fast as possibleco nejrychleji

it: It's possible that ...Je možné, že ...

long: as long as possibleco nejdéle

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

would: Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

co: co nejlepšías good as possible

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

blízký: co nejbližšías close as possible

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

jít: To nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.

levný: co nejlevnějšías cheap as possible

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

nejméně: co nejméněas little as possible