Hlavní obsah

blízký

Přídavné jméno

  1. (v prostoru) near(by), closeKde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?co nejbližšías close as possible
  2. (časově) near(bezprostředně hrozící) imminent, immediate
  3. (vztahem) komu close to sb, intimateblízký vztah(close) associationblízcí příbuzníclose relatives

Vyskytuje se v

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

close: nejbližší přítelthe closest friend

examination: při bližší prohlídceon closer examination

family: nejbližší rodinaimmediate family

further: bližší informacefurther information

kin: nejbližší příbuzný/příbuznínext of kin

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

near: nejbližšíthe nearest

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth

blízký: blízký vztah(close) association