Hlavní obsah

bližší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) čemu nearer (to) sth, closer to sth(ze dvou) zast. hither
  2. (podrobný) (more) detailed(další) further(ohledání ap.) closerMůžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

Vyskytuje se v

blízký: blízký vztah(close) association

blízký: blízcí příbuzníclose relatives

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

blízký: co nejbližšías close as possible

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

close: the closest friendnejbližší přítel

close: close relativeblízký příbuzný

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

family: immediate familynejbližší rodina

further: further informationbližší informace

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

near: the nearestnejbližší

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co