Hlavní obsah

detailed [ˈdiːteɪld]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

detail: detailsabout sb/sth podrobnosti, (podrobné) údaje o kom/čem

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

detail: in detailpodrobně, detailně, důkladně prohlédnout, popsat ap.

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

detail: minor detailmaličkost bezvýznamná

detail: in full detail(s)se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.