Hlavní obsah

detail [ˈdiːteɪl]

Vyskytuje se v

do: do detailu podrobněin detail, minutely

podrobnost: do (všech) podrobností vysvětlit ap.in (full) detail

údaj: údajedata, podrobné též details

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

popsat: podrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sth

web: Podrobnosti najdete na našem webu.See our website for details.

puntík: do (posledního) puntíku(down) to the smallest detail

zacházet: zacházet do podrobnostígo into detail(s), enter into details

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

detailed: detailed investigationobšírné pátrání

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

zoom: zoom in on sthpřiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čeho

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.