Hlavní obsah

detail [ˈdiːteɪl]

Vyskytuje se v

detailed: podrobnější popismore detailed description

microscopic: do nejmenšího detailuin microscopic detail

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

zoom: zoom in on sthpřiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čeho

down: až do nejmenšího detailudown to the slightest detail

full: do všech podrobnostíin full detail

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

do: in detail, minutelydo detailu podrobně

podrobnost: do (všech) podrobností vysvětlit ap.in (full) detail

údaj: údajedata, podrobné též details

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

detail: go into particularszacházet do detailů ve vyprávění ap.

popsat: podrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sth

puntík: do (posledního) puntíku(down) to the smallest detail

zacházet: zacházet do podrobnostígo into detail(s), enter into details