Hlavní obsah

detailed [ˈdiːteɪld]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

do: in detail, minutelydo detailu podrobně

podrobnost: in (full) detaildo (všech) podrobností vysvětlit ap.

údaj: data, podrobné též detailsúdaje

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

popsat: describe sth in detail, give a detailed description of sthpodrobně co popsat

puntík: (down) to the smallest detaildo (posledního) puntíku

zacházet: go into detail(s), enter into detailszacházet do podrobností

detail: detailsabout sb/sth podrobnosti, (podrobné) údaje o kom/čem