Hlavní obsah

detailed [ˈdiːteɪld]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

detail: detailsabout sb/sth podrobnosti, (podrobné) údaje o kom/čem

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

detail: in detailpodrobně, detailně, důkladně prohlédnout, popsat ap.

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

detail: minor detailmaličkost bezvýznamná

detail: in full detail(s)se všemi podrobnosti, zcela dopodrobna

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

do: do detailu podrobněin detail, minutely

podrobnost: do (všech) podrobností vysvětlit ap.in (full) detail

údaj: údajedata, podrobné též details

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

popsat: podrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sth

web: Podrobnosti najdete na našem webu.See our website for details.

puntík: do (posledního) puntíku(down) to the smallest detail

zacházet: zacházet do podrobnostígo into detail(s), enter into details