Hlavní obsah

popsat

Dokonavé sloveso

  1. (podat popis) koho/co describe(umělecky) depict sb/sthform. delineate sthpodrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sthTo se nedá popsat.It defies description.
  2. (psaním pokrýt) co write all over sth, cover sth with writing(sešit ap.) fill sth with writingUž bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...
  3. (označit) co label, mark sth(okótovat) geom. AmE dimension sthpopsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

Vyskytuje se v

account: give an account of sthpopsat, vylíčit co událost ap.

direction: give sb directions swh, to sthpopsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostat

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

description: give a description of sthudat popis čeho, popsat co