Hlavní obsah

popsat

Dokonavé sloveso

  1. (podat popis) koho/co describe(umělecky) depict sb/sthform. delineate sthpodrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sthTo se nedá popsat.It defies description.
  2. (psaním pokrýt) co write all over sth, cover sth with writing(sešit ap.) fill sth with writingUž bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...
  3. (označit) co label, mark sth(okótovat) geom. AmE dimension sthpopsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

Vyskytuje se v

describe: Můžete mi to popsat?Can you describe it to me?

description: udat popis čeho, popsat cogive a description of sth

direction: popsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostatgive sb directions swh, to sth

popsat: podrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sth