Hlavní obsah

write [raɪt]

Slovesopt wrote, pp written

  1. sth on/in sth psát, napsat, zapsat co na co, do čeho na papír, do sešitu ap.I wrote to him.Napsal jsem mu.write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat
  2. write (out) sth vypsat co šek, recept ap.

Vyskytuje se v

write: write (out)sth vypsat co šek, recept ap.

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu

utensil: writing utensilspsací potřeby

writing: in writingpísemně

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem