Hlavní obsah

material [məˈtɪərɪəl]

Vyskytuje se v

material: materialspotřeby, materiál(y) pro činnost

roofing: roofing (material)střešní krytina materiál

building: building permit/materialstavební povolení/materiál

buyer: materials buyerzásobovač skladu ap.

packaging: packaging materialobalový materiál

painting: painting materialsmalířské potřeby

raw: raw materialssuroviny

resource: resource materialszdrojové materiály, podklady pro výuku ap.

wiring: wiring supplies/materialelektromateriál

writing: writing materialspsací potřeby

druhotný: scrap material, recyklovatelné recyclable/reusable materialsdruhotné suroviny

krytina: flooring (material)podlahová krytina

materiál: natural/artificial materialspřírodní/umělé materiály

sběrný: odpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyardsběrné suroviny

složení: potraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials usedsložení výrobku

spojovací: fasteners, fixings, chemické joining materialstech. spojovací materiál šrouby ap.

statek: material possessionshmotné statky

střešní: roofing (material)střešní krytina

surovina: mineral/natural raw materialsnerostné/přírodní suroviny

vada: material defect, defect in materialvada materiálu

věcný: material responsibility/damagevěcná odpovědnost/škoda

zpracování: waste/raw material/food processingzpracování odpadu/surovin/potravin

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

bedding: bedding (material)podestýlka, stelivo pro domácí zvířata