Hlavní obsah

material [məˈtɪərɪəl]

Vyskytuje se v

bedding: bedding (material)podestýlka, stelivo pro domácí zvířata

roofing: roofing (material)střešní krytina materiál

building: building permit/materialstavební povolení/materiál

buyer: materials buyerzásobovač skladu ap.

packaging: packaging materialobalový materiál

painting: painting materialsmalířské potřeby

raw: raw materialssuroviny

resource: resource materialszdrojové materiály, podklady pro výuku ap.

wiring: wiring supplies/materialelektromateriál

writing: writing materialspsací potřeby

druhotný: druhotné surovinyscrap material, recyklovatelné recyclable/reusable materials

krytina: podlahová krytinaflooring (material)

materiál: přírodní/umělé materiálynatural/artificial materials

materiál: stavební materiálbuilding materials

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used

spojovací: tech. spojovací materiál šrouby ap.fasteners, fixings, chemické joining materials

statek: hmotné statkymaterial possessions

střešní: střešní krytinaroofing (material)

surovina: nerostné/přírodní surovinymineral/natural raw materials

surovina: těžba surovinraw material extraction

vada: vada materiálumaterial defect, defect in material

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

zpracování: zpracování odpadu/surovin/potravinwaste/raw material/food processing

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.