Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

složený: slovo složené složeninacompound (word)

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

stan: složit stantake down a tent

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

závorka: složené závorkybraces, curly brackets

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction

báseň: složit báseňcompose a poem

aggregate: složený plod malina ap.bot. aggregate fruit

bracket: středové složení, středová osa jízdního kolabottom bracket

complex: složený zlomekmat. complex fraction

compound: složený listbot. compound leaf

curly: složené závorkycurly brackets/braces

deposit: složit zálohu na coput down a deposit on sth

down payment: složit zálohu na comake a down payment on sth

fatty: složená mastná kyselinaconjugated fatty acid

flower: složený květbot. compound flower

interval: složený interval větší než jedna oktávahud. compound interval

multiple: složený plodbot. multiple fruit

pay: ekon. vložit/složit (částku) na účet, ukládat/přispívat do fondu, na účet ap.ekon. pay in

vow: složit slib poslušnostimake a vow of loyalty

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used