Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

složený: slovo složené složeninacompound (word)

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

složit: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

složit: složit kauciza koho bail sb out, za co za byt ap. make a deposit on sth

stan: složit stantake down a tent

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

závorka: složené závorkybraces, curly brackets

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction

báseň: složit báseňcompose a poem

složený: tým složený z hráčů ...team comprising players ...

složit: Židle se dá snadno složit.The chair folds easily.

složit: složit báseňwrite a poem

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

aggregate: bot. aggregate fruitsložený plod malina ap.

bracket: bottom bracketstředové složení, středová osa jízdního kola

bracket: BrE curly bracketssložené závorky

complex: mat. complex fractionsložený zlomek

complex: complex particlesložená částice

compound: bot. compound leafsložený list

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

curly: curly brackets/bracessložené závorky

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

fatty: conjugated fatty acidsložená mastná kyselina

flower: bot. compound flowersložený květ

fruit: bot. multiple/collective fruitsložený plod

interval: hud. compound intervalsložený interval větší než jedna oktáva

multiple: bot. multiple fruitsložený plod

pay: ekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet

pay: pay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

vow: make a vow of loyaltysložit slib poslušnosti