Hlavní obsah

deposit [dɪˈpɒzɪt]

Podstatné jméno

  1. záloha část ceny placená předemput down a deposit on sthsložit zálohu na corefundable depositvratná záloha, kauce
  2. ekon.vklad, vložená částka v bance ap.cash depositvklad v hotovosticertificate of depositvkladový certifikátdeposit slipvkladový lístek, potvrzení o vkladudirect depositpřímý vklad, bezhotovostní úhrada mzdy ap.
  3. geol.ložisko, naleziště, nános, usazeninacoal depositložisko uhlí

Vyskytuje se v

account: termínovaný účetfixed term (deposit) account

call: vklad na požádání k okamžitému výběruekon. call deposit

certificate: vkladový certifikátcertificate of deposit

deep: hlubinné ložiskotech. deep-seated deposit

refundable: vratná záloha, kaucerefundable deposit

security: kauce při nájmu bytu ap., záruční vklad makléři ap.ekon. security deposit

term: termínovaný vkladekon. term deposit

undersea: podmořské zásoby ropyundersea oil deposits

depozitní: depozitní certifikátcertificate of deposit

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

počáteční: počáteční vkladinitial deposit, společníka do firmy initial contribution

složit: složit kauciza koho bail sb out, za co za byt ap. make a deposit on sth

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

vodní: vodní kámenscale, calcium deposits, BrE fur

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

deposit: složit zálohu na coput down a deposit on sth