Hlavní obsah

zanechat

Dokonavé sloveso

  1. (činnosti) čeho stop, quit, abandon, cease doing sthZanechala studia.She quit school., She dropped out of school.
  2. (po sobě) koho/co leave sb/sth, co komu(odkázat) leaveform. bequeath sth to sbZanechte, prosím, vzkaz.Please leave a message.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.
  3. (opustit) koho leave, abandonkniž. forsake sbzanechat koho o samotěleave/let sb alone