Hlavní obsah

opustit

Vyskytuje se v

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

zaběhlý: opustit zaběhlé způsobyget out of the rut

cover: vylézt z úkrytu, opustit úkrytbreak cover

post: opustit stanovištěleave the post

uproot: odejít z domova, opustit domov, změnit bydlištěuproot osf

clean: nadobro opustit koho/comake a clean break with sb/sth

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

subject: Opusťme toto téma.Let's drop this subject.

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.