Hlavní obsah

subject

Přídavné jméno

  1. be subject to sth podléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahujesubject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.
  2. to sth vystavený čemu vliv, pravidla ap.
  3. form.porobený, podmaněný národ, lid

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: za určitých podmínek svolit ap.subject to certain conditions

examination: být podroben výslechube subjected to examination

revision: podléhat možné změně údaje, předpisy ap.be subject to revision

poddaný: poddaný lidsubjects

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

přejít: přejít na jiné témachange the subject

studijní: studijní oborsubject (of study), branch of study

věcný: věcný rejstříksubject index

volitelný: volitelný předmětoption, AmE elective (subject)

nechat: Nechme toho.Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.

odběhnout: odběhnout od tématudigress from the topic, get off the subject

podrobit: podrobit koho mučenísubject/put sb to torture

zdanění: ekon. podléhat zdaněníbe subject to taxation

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

subject: podléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahujebe subject to sth