Hlavní obsah

list

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rostliny) leaf(čepel listu) blade(vějířovitý - palmový ap.) frondmn.č. od leaf je leavespalmové listypalm leavesbobkový listbay leaf
  2. (papíru ap.) sheet (of paper)(v knize ap.) leaf(kus papíru) piece of paper
  3. kniž.(dopis) letter
  4. (osvědčující) certificate(potvrzující) note, warrant(s technickými specifikacemi) data sheet(oprávnění k činnosti) licencerodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificateživnostenský listtrade licence/certificatezáruční listwarranty card
  5. (denní tisk) newspaper, paper(časopis) journal
  6. (vesla, vrtule ap.) blade(turbíny ap.) vane

Vyskytuje se v

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

address: address listseznam adres k obsílání ap.

alphabetical: alphabetical listabecední seznam

bill: ekon. bill of deliverydodací list

bill: ekon. bill of ladingkonosament, náložný/nákladní list

blank: blank sheet of paperčistý list papíru

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

compound: bot. compound leafsložený list

debenture: mortgage debenture(hypoteční) zástavní list

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

freight: freight billnákladní list

hit: výp. hit listseznam nálezů při hledání v databázi ap.

lead: lead the listbýt v čele seznamu

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

marriage: marriage certificateoddací list

mortgage: mortgage bondhypoteční zástavní list

note: ekon. consignment notenákladní list k zásilce

note: ekon. delivery notedodací list, dodejka

price: price listceník

price: list priceceníková cena

propeller: propeller bladevrtulový list

safety: safety data sheetbezpečnostní list

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

top: zeměd. top dressingsvrchní hnojení, hnojení na list, stav. štěrkový povrch silnice

trade: trade licenceživnostenský list

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

warrant: warehouse warrantskladní list

warranty: warranty cardzáruční list

wine: wine listvinný lístek

get together: I got together a list of all ...Sestavil jsem seznam všech...

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

bobkový: gastr. bobkový listbay leaf

javorový: javorový list/sirupmaple leaf/syrup

křestní: křestní listbaptism certificate, certificate of baptism

lístek: vinný lístekwine list

listina: startovní listinastart list

nápojový: nápojový lístekthe drink(s) list

oddací: oddací listmarriage certificate

papír: čistý list papírublank sheet of paper

prezenční: prezenční listinaattendance list

rodný: rodný listbirth certificate

rozeklaný: bot. rozeklaný listdissected leaf

skvrnitost: bot. skvrnitost listů chorobaleaf spot, mosaic disease

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

výherní: výherní listinalist of winners

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate

záruční: záruční listwarranty card

živnostenský: živnostenský listtrade licence

pořídit: pořídit seznammake a list

prázdný: prázdný list papírublank sheet of paper

seznam: v seznamuon the list

seznam: abecední seznamalphabetical list

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.