Hlavní obsah

list

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rostliny) leaf(čepel listu) blade(vějířovitý - palmový ap.) frondmn.č. od leaf je leavespalmové listypalm leavesbobkový listbay leaf
  2. (papíru ap.) sheet (of paper)(v knize ap.) leaf(kus papíru) piece of paper
  3. kniž.(dopis) letter
  4. (osvědčující) certificate(potvrzující) note, warrant(s technickými specifikacemi) data sheet(oprávnění k činnosti) licencerodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificateživnostenský listtrade licence/certificatezáruční listwarranty card
  5. (denní tisk) newspaper, paper(časopis) journal
  6. (vesla, vrtule ap.) blade(turbíny ap.) vane

Vyskytuje se v

long-list: be long-listeddostat se do širšího výběru

address: address listseznam adres k obsílání ap.

alphabetical: alphabetical listabecední seznam

bill: dodací listekon. bill of delivery

blank: čistý list papírublank sheet of paper

certificate: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

compound: složený listbot. compound leaf

debenture: (hypoteční) zástavní listmortgage debenture

delivery: dodací list/lhůtadelivery note/time

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

freight: nákladní listfreight bill

hit: výp. hit listseznam nálezů při hledání v databázi ap.

lead: lead the listbýt v čele seznamu

leaf: skvrnitost listů onemocněníleaf spot

list: wine listvinný lístek

marriage: oddací listmarriage certificate

mortgage: hypoteční zástavní listmortgage bond

note: nákladní list k zásilceekon. consignment note

price: price listceník

propeller: vrtulový listpropeller blade

safety: bezpečnostní listsafety data sheet

sheet: čistý list papírublank sheet of paper

title: nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický listtitle deed(s)

top: svrchní hnojení, hnojení na list, stav. štěrkový povrch silnicezeměd. top dressing

trade: živnostenský listtrade licence

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

warrant: skladní listwarehouse warrant

warranty: záruční listwarranty card

wine: wine listvinný lístek

paper: čistý list papírublank sheet of paper

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

bobkový: gastr. bobkový listbay leaf

javorový: javorový list/sirupmaple leaf/syrup

křestní: křestní listbaptism certificate, certificate of baptism

lístek: wine listvinný lístek

listina: start liststartovní listina

nápojový: the drink(s) listnápojový lístek

oddací: oddací listmarriage certificate

papír: čistý list papírublank sheet of paper

prezenční: attendance listprezenční listina

rodný: rodný listbirth certificate

rozeklaný: bot. rozeklaný listdissected leaf

skvrnitost: bot. skvrnitost listů chorobaleaf spot, mosaic disease

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

výherní: list of winnersvýherní listina

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate

záruční: záruční listwarranty card

živnostenský: živnostenský listtrade licence

pořídit: make a listpořídit seznam

prázdný: prázdný list papírublank sheet of paper

seznam: on the listv seznamu

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.