Hlavní obsah

certificate

Podstatné jméno

  1. osvědčení, potvrzení, certifikát, doklad oficiální listinabirth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací listcertificate of originosvědčení o původu zboží ap.digital certificatedigitální certifikát digitálně podepsanýCertificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříkucertificate of depositvkladový certifikátmedical certificatelékařské potvrzení o nemoci ap., neschopenkaclearance certificatepotvrzení o proclení
  2. vysvědčenícertificate of healthlékařské vysvědčenícertificate of meritčestné uznání

Vyskytuje se v

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

deposit: certificate of depositvkladový certifikát

firearm: firearms certificate/licencezbrojní pas

marriage: marriage certificateoddací list

merit: certificate of meritčestné uznání listina

origin: ekon. certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

performance: Energy Performance Certificateprůkaz energetické náročnosti budovy

residence: certificate of residencepotvrzení o (daňovém) domicilu