Hlavní obsah

certificated [səˈtɪfɪˌkeɪtɪd]

Vyskytuje se v

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

deposit: certificate of depositvkladový certifikát

firearm: firearms certificate/licencezbrojní pas

marriage: marriage certificateoddací list

merit: certificate of meritčestné uznání listina

origin: ekon. certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

performance: Energy Performance Certificateprůkaz energetické náročnosti budovy

čestný: certificate of meritčestné uznání

depozitní: certificate of depositdepozitní certifikát

křestní: baptism certificate, certificate of baptismkřestní list

list: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

oddací: marriage certificateoddací list

pas: (gun) licence, BrE firearms certificatezbrojní pas

potvrzení: certificate of employmentpotvrzení o zaměstnání

rodný: birth certificaterodný list

úmrtní: death certificateúmrtní list

výuční: apprenticeship certificate, vocational certificatevýuční list

zbrojní: gun/firearm(s) licence/AmE license, BrE též firearms certificatezbrojní pas/průkaz