Hlavní obsah

rodný

Přídavné jméno

  1. (označující rod, původ) birthrodný listbirth certificaterodné příjmení dívčímaiden namerodné číslobirth certificate number
  2. (určující místo narození) native(domovský) homerodný důmnative home, (osobnosti) birthplacerodný jazyknative/mother tongue

Vyskytuje se v

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

půda: rodná půdanative soil

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother country

certificate: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

heath: rodná hrouda rodný kraj, domovnative heath

native: rodná země, vlastnative country

land: rodná zeměnative land

rodný: rodný listbirth certificate