Hlavní obsah

home [həʊm]

Podstatné jméno

  1. domov, bydliště, bydlení místo bydlištěat homedomaset up homeusadit se, zařídit si (nový) domovhome workingpráce z domu/domanew home startspočet nově rozestavěných domů/započatých stavebhome timečas jít domů
  2. domov pro postižené ap.old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory
  3. rodina, domácnost jednotkabroken homerozvrácená rodinasingle-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem
  4. ústředí, centrála, sídlo
  5. sport.domácí půda/hřištěhome teamdomácí (tým)get home by incheszvítězit o prsa

Příslovce

  1. doma, domůI'm going home.Jdu domů.

Vyskytuje se v

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

ram: ram home sth to sbdát co komu jasně na vědomí, vtlouci co komu do hlavy

ancestral: ancestral homedomov předků

appliance: household/home/domestic appliancedomácí spotřebič

automation: home automationautomatizace domácnosti, domácí automatizace

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

content: home contents insurancepojištění (vybavení) domácnosti

convalescent: convalescent homeozdravovna, sanatorium

cooking: home cookingdomácí strava/kuchyně

country: home countryvlast, domovina

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

game: home gamedomácí zápas, na domácím hřišti

holiday: holiday homeletní byt/sídlo, chalupa obydlí k trávení dovolené

homing: infra-red homing missilesstřely naváděné pomocí infračervených paprsků

homing: homing device(samo)naváděcí zařízení pro cílový let

improvement: home improvementsúpravy domu

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

maternity: maternity hospital/homeporodnice

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

nurse: home nursepečovatelka navštěvující pacienty doma

office: Home OfficeMinisterstvo vnitra v Británii

ownership: home ownershipvlastnictví bytových prostor, vlastnické bydlení

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

pigeon: homing pigeonpoštovní holub

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

theatre: AmE home theaterdomácí kino

turf: on one's home turfna domácí půdě, ve svém živlu

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

at: at homedoma

broken: broken homerozvrácená rodina

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

romp: romp home/in/to victorysnadno zvítězit, odnést si snadné vítězství

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.