Hlavní obsah

at [æt]

Předložka

  1. u, v, na o místě, událostiat homedomaat workv prácidinner at a restaurantvečeře v restauraciat the airportna letišti
  2. ve škole ap., na univerzitě
  3. u stolu ap., za čím psacím strojem ap.sit down at the tablesednout si ke stolu
  4. v o vzdálenosti, úhlu ap., pod jistým úhlemstand at easestát v pohovu
  5. v dobu, hodinuat three o'clockve tři hodinyat nightv nociat duskza soumraku
  6. za cenu ap., při rychlosti, činnosti ap., v hloubce ap.
  7. na, při o úrovni, míře
  8. (směrem) na koho/co, po kom/čem házet, ukázat ap.Look at me.Podívej se na mě.

Sloveso

  • be at it dělat to, být v tom provádět jistou činnostWhile you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

Fráze

  1. at all vůbecnot at allvůbec ne

Vyskytuje se v

all: at allvůbec

anchor: be at anchorkotvit, stát na kotvě loď

angle: at an anglešikmý, (na) šikmo, nakloněný

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

arm: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit se

bay: keep/hold sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezích

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

behest: at sb's behestna příkaz, z podnětu koho

best: at bestpřinejlepším, v nejlepším případě, maximálně

bidding: at sb's biddingna čí žádost/příkaz

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bottom: at bottomv podstatě, v jádru věci, po pravdě

bottom: be at the bottom of sthbýt příčinou čeho problému

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

close: be close at handbýt nedaleko

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

control: be at the controlsbýt u řízení o letadle, stroji ap.

convenience: at sb's conveniencejak se to komu bude hodit, podle potřeb koho časově

cost: at all costsza každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.

crack: at the crack of dawnza rozbřesku časně ráno

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

death: be at death's doormít smrt na jazyku

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení

discretion: at sb's discretionpodle (vlastního) uvážení, podle libosti, se svolením koho

disposal: at one's disposalk dispozici mít, nabídnout ap.

distance: at a distancev jisté vzdálenosti, s (jistým) odstupem

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

double: at the doublepoklusem, přen. fofrem, urychleně, rychle

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

ease: at easeklidný, uvolněný, v pohodě

ease: (stand) at easepohov rozkaz

eat away: eat away (at)rozežrat, roz(e)žírat chemikálií, špatným vlivem ap.

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

eleventh: at the eleventh hourv poslední chvíli, za pět minut dvanáct

end: at the end of the daynakonec po zvážení všeho

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

expense: at sb's expensena čí náklady

expense: at sb's expensena čí účet vtipkovat ap.

expense: at the expense of sb/sthna úkor koho/čeho, za cenu čeho

fault: be at faultbýt na vině, moci za to, nést vinu

first: at firstprvně, nejdříve, zpočátku

first: at first handna vlastní kůži zažít ap.

froth: froth (at the mouth)zuřit, soptit

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

get at: be getting atnarážet na co, naznačovat co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

glance: at a glancena první pohled, okamžitě poznat ap.

guess: at a guessodhadem, hádám, že ...

gunpoint: at gunpointpod pohrůžkou střelnou zbraní, s namířenou pistolí nutit ap.

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce

hand: try one's hand at sthzkusit (si) co činnost

hark: hark at sbposlechnout si koho

hat: at the drop of a hat(i)hned, bez váhání

heap: at the top of the heapnahoře, na špičce, na vysoké pozici v hierarchii

heart: at heartv jádru, v podstatě o osobě

heart: have sth at heartležet co na srdci komu

heel: be at sb's heelsbýt komu v patách pronásledovat

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

hour: at all hoursv kteroukoliv (denní) dobu, pořád, co chvíle o nežádoucím

interval: at intervalspo chvílích, občas, s přestávkami

keep: keep at itpokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat to

large: at largevšeobecně, celkově, jako celek

large: at largena svobodě, nezajištěný trestanec ap.

last: at (long) lastkonečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.

latest: at the latestnejpozději kdy

least: at leasta(le)spoň, nejméně, přinejmenším minimálně

least: at leasta(le)spoň když nic jiného

leisure: at (one's) leisurev klidu, bez spěchu, až se to komu bude hodit, až bude mít kdo čas něco dělat

length: at lengthkonečně, posléze po dlouhé době

length: at length(sáho)dlouze, obšírně popisovat ap.

liberty: be at liberty to do sthmít svolení, smět dělat co

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

look: look at sthzabývat se čím, přemýšlet o čem, (pro)zkoumat co problém, otázku ap.

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

loss: at a lossse ztrátou prodávat ap.

loss: be at a lossbýt (poněkud) bezradný nevědět, jak reagovat

mercy: be at the mercy of sb/sthbýt vydán na milost komu/čemu

minimum: at the minimumpřinejmenším, minimálně ne méně než

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

moment: at the momentprávě teď, momentálně

most: at (the) mostnanejvýš, maximálně, v nejlepším případě

night: at nightv noci, pozdě večer

not: not at allvůbec ne

not: not at allnení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby